Wygraj trampki dla siebie i dla niego

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO “ Wygraj trampki dla siebie i dla niego “

1. Organizatorem konkursu jest SUZANA.PL Kamil Woźnica Królewiec ul. Kościelna 21, 05-300
Mińsk Mazowiecki
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby które:
- polubią post konkursowy
- polubią fanpage Suzana.pl
- Pod postem w komentarzu zaproszą swoich znajomych

3. Konkurs trwa od 7.02.2018r do 11.02.2018r. do godziny 23:59

4. Wyniki konkursu zostaną podane 12.02.2018 do godziny 11:00

5. Spośród zgłoszeń wybierzemy jedną osobę, która spełni wszystkie warunki. Osoba, która wygra wygrywa 2 pary trampek dostępnych ze strony Suzana.pl

6 .Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i
wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład
Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

7.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).

8. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników

9. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich
jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie https://www.facebook.com/Suzanapl/

10. Laureat zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w terminie 30 dni od daty ogłoszenia
zwycięzcy.

11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za
obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogącym obrazić uczucia lub
przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra
osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą
brały udziału w Konkursie i będą na bieżąco usuwane z Fanpage’a/Mediów Społecznościowych.

13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym
wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook

14. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia
Regulamin Konkursowy – jest to warunek konieczny stania się Uczestnikiem Konkursu. Udział w
Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Aby wziąć udział w
Konkursie Uczestnik musi spełnić warunki wskazane w Regulaminie oraz spełnić wszystkie warunki konkursu
umieszczone w Mediach Społecznościowych.

15. Na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości Nagrody zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej Nagrody. Uczestnik upoważnia Organizatora do pobrania przypadającej mu do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nagrody pieniężnej tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu Nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika przez Organizatora.

16. Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na portalu www.facebook.pl

Newsletter

Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach wprost do Twojej skrzynki e-mailowej:

Zamknij

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.